เกี่ยวกับเว็บสุรินทร์

 งานวิจัย
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.174.43.27
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 45
54.174.xx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 45
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง ราคาประหยัด บริการท่านด้วยความเต็มใจ
_HELP


สร้างโมดูล

  [  Back to Module Creator  ]  


Let's assume that we have this html
 
Code:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font size="7">PHP-Nuke tools</font></p>
<p align="center">by</p>
<p align="center"><a href="http://www.disipal.net/"><font size="7">Disipal Designs</font></a></p>
</body>
</html>

 

Remove this

Code:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>

</body>
</html>


And now the code looks like this

Code:

<p align="center"><font size="7">PHP-Nuke tools</font></p>
<p align="center">by</p>
<p align="center"><a href="http://www.disipal.net/"><font size="7">Disipal Designs</font></a></p>

 

To make the module, we copy and paste in the module creator top block

We click on “Create Module” and as a result we have

Code:
< ?php
/******************************************************************************/
/* Generated by Module Creator - By Disipal Designs (www.disipal.net) */
/* PHP-Nuke Tools v4.00                                                                                    */
/******************************************************************************/
if (!defined('MODULE_FILE')) {
   die ("You can't access this file directly...");

}
require_once("mainfile.php");
$ module_name = basename(dirname(__FILE__));
get_lang($ module_name);
include("header.php");
define('INDEX_FILE', true);
OpenTable();
echo"<p align=\"center\"><font size=\"7\">PHP-Nuke tools</font></p>"
  . "<p align=\"center\">by</p>"
  . "<p align=\"center\"><a href=\"http://www.disipal.net/\"><font size=\"7\">Disipal Designs</font></a></p>";
CloseTable();
include("footer.php");

?>
 


Now open notepad and paste the code given in the Module Creator bottom block, and save it as index.php

Create a folder in the modules called “whatever” and inside copy index.php
 

Note :

If you are not planning on using language files remove this line

Code:

get_lang($ module_name);
 

If you are going to use language files create a folder called "language" in the module folder you just made and add you language files (ex. lang-english.php)


And you are ready!!
Activate the module from http://www.yoursite.com/admin.php?op=modules
   [  Back to Module Creator  ]  

  [  _BACK  ]  

_discopy

หลักสูตรการอบรม
ธีมจากเว็บสุรินทร์
เครื่องมือPHP_Nuke
สร้างโมดูล
_BLOCKC
_HTMLC
_HTMLASP
_HTMLJSP
_HTMLPERL
_HTMLJS
_HTMLSWS
_EDITORC
_METAC
_POPUP
_SCROLLC
_HEXC
_PREVIEWER
_SCODER
_HTMLCODER
_URLCODER
_EMAILCODER
_ROTCODER
เอกสารดาวน์โหลด
 
แนะนำเว็บเด่น
เว็บสุรินทร์ดอตเน็ต บริการจัดทำเว็บไซต์และฝากพื้นที่แบบมืออาชีพ ราคาประหยัด ดูแลหลังการขาย ติดต่อ ครูอรุณ 090-250-1079